Pedicurepraktijk Arianne van Nistelrooij is aangesloten bij ProVoet en het kwaliteitsregister ProCert.­

Branchorganisatie ProVoetProvoet

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures. Om lid te worden is een erkend diploma nodig. ProVoet heeft als doel om de kwaliteit van voetverzorging in Nederland te bevorderen. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne.

Kwaliteitsregister ProCertProcert

Pedicures aangesloten bij Procert zijn altijd gediplomeerd en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Door middel van opleidingen en bijscholing voldoet een Procert pedicure aan de eisen van het register. Hierdoor weet je dat jevoeten behandelt worden door een vakkundige voetverzorger.

de kwaliteitsnormen:
  • Vakbekwaamheid: geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma.
  • Code voetverzorgingsbedrijf: hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep.
  • Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen.
  • Kennis en kunde: dankzij een accreditatiepuntensysteem is scholing en kwaliteitsontwikkeling integraal onderdeel van de beroepsbeoefening

Je voeten verdienen professionele voetverzorging!